Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Arkitekthonorar Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Udsigt fra Dahlgaards Tegnestue over Svendborg By og Det sydfynske Øhav

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

Honorar til arkitekt

 

Arkitektens honorar er ofte mindre, end de ekstra udgifter der kan opstå i dit byggeri uden brug af arkitekt.

 

Arkitekten kan give dig økonomiske fordele ved at forenkle dine idéer og komme med nye idéer.

 

Arkitekten kan skabe inspirerende omgivelser og trivsel, så dit byggeri får større værdi.

 

Arkitekten kan styre forløbet i byggeprocessen, så du undgår økonomiske lussinger.

 

Arkitekten kan sikre, at du overholder alle krav til dit byggeri og varetage dine interesser overfor myndigheder og håndværkere, så du ikke får bøvl med uforudsete udgifter.

 

 

Skemaet dækker et samlet budget i intervallet kr. 1.000.000,- - 2.500.000,-

Ved projekter med et samlet budget under eller over det angivne beløb aftales honorar individuelt.

 

Omkring de enkelte ydelsers omfang henvises til:

www.danskeboligarkitekter.dk / "Sådan rådgiver ordningens arkitekter"

 

Angivne priser er inkl. 25% moms

Angivne procentsatser er andel af det samlede budget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kontakt og idé

kr.

1.250,-

 

 

 

 

 

 

 

Inkl. kørsel i radius 30 km fra Svendborg

 

 

 

 

+ Storebælt kr. 470,-

 

 

 

 

+ Ekstra km kr. 8,- (dækker arkitekt + bil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Skitseforslag

 

1,4 %

 

 

 

 

 

 

 

Inkl. kørsel i radius 30 km fra Svendborg

 

 

 

 

+ Storebælt kr. 470,-

 

 

 

 

+ Ekstra km kr. 8,- (dækker arkitekt + bil)

 

 

 

 

+ Evt. opmåling kr. 750,- inkl. moms pr. time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Myndighedsprojekt

 

2,6 %

 

 

 

 

 

 

 

Inkl. alle krævede arkitekt- og ingeniørydelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Projektering og byggeaftale

 

4 %

 

 

 

 

 

 

 

Inkl. alle nødvendige arkitekt- og ingeniørydelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

Byggeledelse og tilsyn

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

Inkl. kørsel i radius 30 km fra Svendborg

 

 

 

 

+ Transport herudover aftales individuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                 

 

 

 

Arkitekter uddannes til at forme vore omgivelser, så der er færrest mulige hindringer for livets udfoldelse.

 

Det er arkitektens opgave at afveje de forskellige hensyn og forene dem i en form med æstetisk kvalitet, eller med andre ord at opnå det optimale ud fra de givne forudsætninger.

 

Og lyset gør alt det døde levende.

 

 

 

               
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Andel af det samlede budget for kontakt og idé

 

           

 

Andel af det samlede budget for skitseforslag

 

             

 

Andel af det samlede budget for skitseforslag og myndighedsprojekt

 

             

Andel af det samlede budget for skitseforslag, myndighedsprojekt, projektering og byggeaftale

 

             

Andel af det samlede budget for skitseforslag, myndighedsprojekt, projektering, byggeaftale, byggeledelse og tilsyn

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hovsaløsninger gør dit byggeri dyrere

 

Man kan aldrig gardere sig 100 %, når man bygger, og der vil altid være en vis risiko for, at der dukker ekstraregninger op, fx hvis håndværkerne støder på uforudsete problemer undervejs. Men derudover bestemmer du selv, hvor stor denne risiko skal være. 

 

Sjusker du med planlægningen og detaljerne, maksimerer du også risikoen for økonomiske øretæver. Størst risiko løber du, hvis du:

 

•Lader håndværkerne give tilbud på baggrund af løse skitser i stedet for rigtige arbejdstegninger. 

 

•Sætter håndværkerne i gang med arbejdet før I har lavet en skriftelig aftale om pris og omfang. 

 

•Får nye ideer undervejs, eller ændrer på det, du først har aftalt med håndværkerne. 

 

•Lader håndværkerne bygge efter dine egne spontane ideer.

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter