Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Sognehuse Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Sognehus set fra ny bypark

 

Sognehus

Sognehuset er disponeret på grunden, så der er størst muligt kontakt mellem den nye bypark og huset. Kommende brugere af huset får en flot oplevelse af parken og der er givet mulighed for direkte at inddrage parken ved forskellige arragengementer.

 

 

God arkitektur er et overbevisende svar på opgaven, stedet og tiden 

 

 

 

God arkitektur er velfungerende, passer omgivelserne, udnytter den eksisterende viden og teknik, er tidssvarende, meningsfuld og forståelig

 

 

 

Hvad der er god arkitektur er ikke nødvendigvis det samme for bygherren som for arkitekten eller offentligheden.

 

For bygherren drejer det sig om at få mest muligt for pengene, og han vil almindeligvis lægge større vægt på funktion og holdbarhed end på den kunstneriske side.

 

For arkitekten er husets integritet, dvs. samspillet mellem konstruktion, funktion og udtryk, det vigtigste. Desuden varetager arkitekten nogle langsigtede kulturelle interesser som offentligheden ikke altid har øje for. Derved kommer arkitekten undertiden i konflikt med den offentlige mening.

 

For offentligheden, der først og fremmet møder huset udefra, er udseendet og samspillet med omgivelserne det vigtigste.

 

 

Materialerne er vigtige, fordi de taler direkte til sanserne og er i høj grad med til at give huset karakter.

 

 

  

 

 
 

  

Bygbare løsninger

 

Vælg enkle og gennemprøvede løsninger

 

Bygbare løsninger skal i al sin enkelthed kunne lade sig gøre

 

Komplicerede detaljer kræver særlig grundig projektering og operationelle arbejdsinstruktioner

 

Gennemtænk byggeprocessen og sørg for tolerancer mellem de enkelte entrepriser

 

(Byggeskadefonden)

  

 

Daginstitutioner
 

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

  

Folkeskoler

 

 

 

Så vigtigt er dagslys

  

•Forskning viser, at dagslyset har direkte indvirkning på de hormonstoffer, som styrer vores søvn- og døgnrytme. Det betyder, at dårligt belyste boliger kan påvirke kvaliteten af vores søvn.

  

•Dagslys har en stor indvirkning på vores humør, og bliver bl.a. brugt til behandling mod vinterdepression.

  

•En rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) henviser til en udenlandsk undersøgelse, som dokumenterer sammenhængen mellem indeklimaet i skoler og elevernes præstation. En undersøgelse af omkring 9000 elever viste, at børnene i de klasselokaler, som havde mest dagslys, læste 26 procent hurtigere og regnede 20 procent hurtigere end børnene i de klasselokaler, som havde mindst dagslys.

 

 •Lys om natten øger risikoen for brystkræft og muligvis andre former for kræft

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

 

 

Øvrige offentlige opgaver

 

 

 

 
Byggerådgivning

 

Tagterrasser

 

Valg af tagterrasse kræver, at alle vigtige detaljer er løst i projekteringen, så vandet kan komme væk, og at det er nemt at udføre drift på terrassen

 

Projekter med en ”beskyttelsesmembran” og undgå gennembrydning af membranen

 

Anvend robuste inddækninger langs ydervægge og sørg for uhindret fald til synlige afløb

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 Bygherrerådgivning

 

 

 

•Du minimerer risikoen for byggesjusk

 

Når byggeriet er beskrevet i detaljer, undgår du, at håndværkerne gætter sig frem til løsninger, der kan skade dit hus.

 

 

•Det bliver nemt at færdigmelde byggeriet

 

I et grundigt projektmateriale indgår bl.a. varmetabsberegninger, som du alligevel skal bruge senere, når du skal færdigmelde byggeriet hos kommunen

 

(Danske Boligarkitekter)

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter