Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Bygningspræmiering Svendborg Fyn
 

Overrækkelse af arkitekturpris 2010 på Svendborg Rådhus

 

Anerkendelser 

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

2021 - Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Skårupøre Strandvej 84

5883 Skårup Fyn

 

Begrundelse:

Den udførte transformation af den historiske villa tildeles Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2021, fordi den til fulde evner at skabe en helstøbt og nytænkende helhed med afsæt i et historisk hus. Der er skabt en ny moderne helhed, der svagt mimer sit historiske ophav, og på overbevisende vis har skabt kontakt til den omkringliggende natur og overgange mellem ude og inde. Huset

er helt sit eget, og stilrent og gennemtænkt bearbejdet med stærke kontraster eksempelvis mellem den monumentale mørke tagskive og de lette ranke tagkviste, der er taktfast og symmetrisk placeret på det nye tag. Huset fremstår som et super moderne og smukt byggeri, der har sin helt egen identitet og karakter.

 

I den aktuelle situation hvor nybyggeriets klimabelastning er en velkendt faktor i klimaregnskabet, er der et stort behov for projekter der som dette viser bæredygtige alternativer til vanetænkning og hovedløse nedrivninger, hvor der her vises metoder til at genbruge eksisterende murede og støbte konstruktioner i ny ”indpakning”.

Der findes alt for få gode eksempler i den kategori, og også af den grund bør dette projekt fremhæves og hædres. Det er ikke så ligetil at skabe en så overbevisende ny helhed, med så stærke kvaliteter, som der her er tale om. Det vidner både om at der har været en talentfuld arkitekt på sagen, og at der har været et godt samarbejde mellem bygherre og arkitekt.

 

 

2021 - Nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Nørremarken 45

5881 Skårup Fyn

 

 

2016 - Nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Storkehavevej 8

5884 Gudme

 

Projektet er udført i samarbejde med Viva arkitekter

 

 

2015 - Nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Vester 45

5700 Svendborg

 

 

2014 - Nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Grønnevej 300, Thurø

5700 Svendborg

 

 

2011 - Nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Ryttermarken 21

5700 Svendborg

 

 

2010 - Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Græskæmnervej 6

5700 Svendborg

 

Begrundelse (uddrag):

En lille perle og et forbilledligt eksempel på et klart arkitektonisk ønske om fornyelse af flere traditioner, som dommerkomiteen håber, vil inspirere andre bygherrer, der drømmer om eget hus.

 

 

2007 - Nomineret til Svendborg Kommunes bygningspræmiering

 

Skibsbakken 26

5881 Skårup Fyn

 

 

2003 - Nykredits Fonds Boligpris

 

Enemærket 20

5700 Svendborg

 

Begrundelse (uddrag):

Boligprisen er givet for med husets arkitektur at have vist, hvordan en besværlig byggegrund kombineret med specielle brugerønsker kan løses, hvis man ser lidt væk fra traditionel vanetænkning.

 

 

2003 - Svendborg Kommunes bygningspræmiering

 

Enemærket 20

5700 Svendborg

 

Begrundelse (uddrag):

Huset er et fint eksempel på, at det vanskelige terræn kan hånteres og samtidig få et spændende og udtryksfuldt hus ud af det, - er både modigt og meget prisværdigt gjort. Bearbejdningen af bygningskroppen er enkelt og funktionalistisk. Med den konsekvente holdning til valg af materialer og finish fremstår villaen, som et forfriskende og forbilledligt eksempel på enfamiliehuse.

 

 

  

 

 

Hvad der er god arkitektur er ikke nødvendigvis det samme for bygherren som for arkitekten eller offentligheden.

 

For bygherren drejer det sig om at få mest muligt for pengene, og han vil almindeligvis lægge større vægt på funktion og holdbarhed end på den kunstneriske side.

 

For arkitekten er husets integritet, dvs. samspillet mellem konstruktion, funktion og udtryk, det vigtigste. Desuden varetager arkitekten nogle langsigtede kulturelle interesser som offentligheden ikke altid har øje for. Derved kommer arkitekten undertiden i konflikt med den offentlige mening.

 

For offentligheden, der først og fremmet møder huset udefra, er udseendet og samspillet med omgivelserne det vigtigste.

 

 

 

FIRMITAS    holdbarhed

UTILITAS      brugbarhed

VENUSTAS  skønhed

 

Tager man firmitas væk, har man ikke længere arkitektur, men scenografi.

 

Tager man utilitas væk har man evt. et stykke kunst.

 

Tager man venustas væk, har man blot og bart byggeri

 

  

 

I god arkitektur har arkitekten ikke blot overtaget et konventionelt program, men kritisk vurderet det og eventuelt nyfortolket opgaven.

 

Opgaven er ikke blot løst på det praktiske plan, men fortolket i hele sin kulturelle dybde og bredde.

 

Nyfortolkning af en opgave må nødvendigvis ske gennem en ordentlig dialog med bygherren og de mennesker der skal bruge bygningen.

 

 

 
Arkitekturpris 2021
 
 
Nominering 2021
 
 
Nominering 2016
 
 

 

 

 

 

 

Nominering 2015
 
 
 
Nominering 2014
 
 
 
Nominering 2011
 

 

 

Arkitekturpris 2010
 

 

 

Nominering 2007

 

 

 

Boligpris 2003

 

 

 

Bygningspræmiering 2003
 
 
 

 

Vælg realistiske løsninger, der er afstemt i forhold til byggeriets økonomi

 

Sæt fokus på levetider og totaløkonomi

 

Vælg enkle og bygbare løsninger med byggeteknisk overskud

 

Få sammenhæng mellem projekt og drift helt fra byggeriets planlægning

 

(Byggeskadefonden)

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter