Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Bygningspræmiering Svendborg Fyn
 

Overrækkelse af arkitekturpris 2010 på Svendborg Rådhus

 

Anerkendelser 

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

2016 - Nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Storkehavevej 8

5884 Gudme

 

Projektet er udført i samarbejde med Viva arkitekter

 

 

2015 - Nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Vester 45

5700 Svendborg

 

 

2014 - Nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Grønnevej 300, Thurø

5700 Svendborg

 

 

2011 - Nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Ryttermarken 21

5700 Svendborg

 

 

2010 - Svendborg Kommunes Arkitekturpris

 

Græskæmnervej 6

5700 Svendborg

 

Begrundelse (uddrag):

En lille perle og et forbilledligt eksempel på et klart arkitektonisk ønske om fornyelse af flere traditioner, som dommerkomiteen håber, vil inspirere andre bygherrer, der drømmer om eget hus.

 

 

2007 - Nomineret til Svendborg Kommunes bygningspræmiering

 

Skibsbakken 26

5881 Skårup Fyn

 

 

2003 - Nykredits Fonds Boligpris

 

Enemærket 20

5700 Svendborg

 

Begrundelse (uddrag):

Boligprisen er givet for med husets arkitektur at have vist, hvordan en besværlig byggegrund kombineret med specielle brugerønsker kan løses, hvis man ser lidt væk fra traditionel vanetænkning.

 

 

2003 - Svendborg Kommunes bygningspræmiering

 

Enemærket 20

5700 Svendborg

 

Begrundelse (uddrag):

Huset er et fint eksempel på, at det vanskelige terræn kan hånteres og samtidig få et spændende og udtryksfuldt hus ud af det, - er både modigt og meget prisværdigt gjort. Bearbejdningen af bygningskroppen er enkelt og funktionalistisk. Med den konsekvente holdning til valg af materialer og finish fremstår villaen, som et forfriskende og forbilledligt eksempel på enfamiliehuse.

 

 

  

 

 

Hvad der er god arkitektur er ikke nødvendigvis det samme for bygherren som for arkitekten eller offentligheden.

 

For bygherren drejer det sig om at få mest muligt for pengene, og han vil almindeligvis lægge større vægt på funktion og holdbarhed end på den kunstneriske side.

 

For arkitekten er husets integritet, dvs. samspillet mellem konstruktion, funktion og udtryk, det vigtigste. Desuden varetager arkitekten nogle langsigtede kulturelle interesser som offentligheden ikke altid har øje for. Derved kommer arkitekten undertiden i konflikt med den offentlige mening.

 

For offentligheden, der først og fremmet møder huset udefra, er udseendet og samspillet med omgivelserne det vigtigste.

 

 

 

FIRMITAS    holdbarhed

UTILITAS      brugbarhed

VENUSTAS  skønhed

 

Tager man firmitas væk, har man ikke længere arkitektur, men scenografi.

 

Tager man utilitas væk har man evt. et stykke kunst.

 

Tager man venustas væk, har man blot og bart byggeri

 

  

 

I god arkitektur har arkitekten ikke blot overtaget et konventionelt program, men kritisk vurderet det og eventuelt nyfortolket opgaven.

 

Opgaven er ikke blot løst på det praktiske plan, men fortolket i hele sin kulturelle dybde og bredde.

 

Nyfortolkning af en opgave må nødvendigvis ske gennem en ordentlig dialog med bygherren og de mennesker der skal bruge bygningen.

 

 

 
 
Nominering 2016
 
 

 

 

 

 

 

Nominering 2015
 
 
 
Nominering 2014
 
 
 
Nominering 2011
 

 

 

Arkitekturpris 2010
 

 

 

Nominering 2007

 

 

 

Boligpris 2003

 

 

 

Bygningspræmiering 2003
 
 
 

 

Vælg realistiske løsninger, der er afstemt i forhold til byggeriets økonomi

 

Sæt fokus på levetider og totaløkonomi

 

Vælg enkle og bygbare løsninger med byggeteknisk overskud

 

Få sammenhæng mellem projekt og drift helt fra byggeriets planlægning

 

(Byggeskadefonden)

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter