Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Arkitekttegnede boligbebyggelser Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Boligbebyggelse op til lille sø

 

Bebyggelser

 

Huse spiller sammen med deres omgivelser. De bygges et sted, og stedet ændrer sig i en stadig dialog mellem det nye og det gamle.

 

Her er klar til nye børnefamilier

 

Buede veje giver gode skiftende oplevelser

 

God arkitektur bidrager positivt til stedet og vores liv med stedet.

 

Arkitektur søger i bedste fald, som naturen gør det, at forene en hensigtsmæssig funktion med en smuk form. 

 

  Beliggenhedsplaner
   
  Boligplaner

 

Boligernes terrasser ligger tæt op til grønne plæner

 

Varierede opholdsrum mellem husene

 

Materialerne er vigtige, fordi de taler direkte til sanserne og er i høj grad med til at give huset karakter.

 

Uhøjtidelige facader

  

 

 
Tilbygninger
 

  

 

Niveaufri adgang

 

Vælg løsning på niveaufri adgang, som holder murværk eller facadebeklædning fri af terræn

 

Den byggeteknisk bedste løsning er at lægge bygningen højt og skabe niveaufri adgang via en rampe til indgangspartiet

 

To andre brugbare løsninger er enten at vælge en sokkel, som er absolut vandtæt, eller etablere en drænrende langs facaden med niveaufri adgang via en rist over renden

  

(Byggeskadefonden)

 

Enfamiliehuse
 

 

  

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

 

Huset ved skovsøen

 

 

Bygbare løsninger

 

Vælg enkle og gennemprøvede løsninger

 

Bygbare løsninger skal i al sin enkelthed kunne lade sig gøre

 

Komplicerede detaljer kræver særlig grundig projektering og operationelle arbejdsinstruktioner

 

Gennemtænk byggeprocessen og sørg for tolerancer mellem de enkelte entrepriser

 

(Byggeskadefonden)

  

Forskudte planer

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor en arkitekt

 

 

Hovsaløsninger gør dit byggeri dyrere

  

Man kan aldrig gardere sig 100 %, når man bygger, og der vil altid være en vis risiko for, at der dukker ekstraregninger op, fx hvis håndværkerne støder på uforudsete problemer undervejs. Men derudover bestemmer du selv, hvor stor denne risiko skal være.

  

Sjusker du med planlægningen og detaljerne, maksimerer du også risikoen for økonomiske øretæver. Størst risiko løber du, hvis du:

  

•Lader håndværkerne give tilbud på baggrund af løse skitser i stedet for rigtige arbejdstegninger.

  

•Sætter håndværkerne i gang med arbejdet før I har lavet en skriftelig aftale om pris og omfang.

 

 •Får nye ideer undervejs, eller ændrer på det, du først har aftalt med håndværkerne.

  

•Lader håndværkerne bygge efter dine egne spontane ideer.

 

(Danske Boligarkitekter)

   

 Udsigten var på 1. sal

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter