Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Renovering af folkeskoler Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Ny indskolingsbygning ved Lundby Skole

 

Folkeskoler

 

God arkitektur fortolker tidens sociale og kulturelle realiteter. God arkitektur anvender tidssvarende konstruktioner og teknik.

 

Undertiden må arkitekturen forholde sig kritisk over for tendensen i tiden, fordi den ikke blot skal fortolke nutiden, men også fastholde nogle tidløse kvaliteter forbundet med menneskelivets grundlæggende vilkår

 

Glasgang sikrer mellem SFO og Indskoling sikrer fælles brug af lokaler

 

 

Rampe til samlingslokale sikrer adgang for alle

 

 

FIRMITAS    holdbarhed

UTILITAS      brugbarhed

VENUSTAS  skønhed

 

Tager man firmitas væk, har man ikke længere arkitektur, men scenografi.

 

Tager man utilitas væk har man evt. et stykke kunst.

 

Tager man venustas væk, har man blot og bart byggeri 

 

Stabile gamle træer er bevaret

 

God arkitektur er et overbevisende svar på opgaven, stedet og tiden

 

Arkitekter skal være gode til at lytte til bygherrer og brugere. 

 

Frisk luft er slipper eleverne ikke for, når de skal i faglokalerne

 

 

 
Daginstitutioner
 
Institutioner
 

Øvrige off. opgaver

 

Fredede ejendomme

 

  

  

Der har altid været både offentlige og private bygherrer, der har ønsket at påkalde sig opmærksomhed ved hjælp af god arkitektur.

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

  

Her er trappen til de kommende skolefotos

 

 

Så vigtigt er dagslys

 

 •Forskning viser, at dagslyset har direkte indvirkning på de hormonstoffer, som styrer vores søvn- og døgnrytme. Det betyder, at dårligt belyste boliger kan påvirke kvaliteten af vores søvn.

  

•Dagslys har en stor indvirkning på vores humør, og bliver bl.a. brugt til behandling mod vinterdepression.

  

•En rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) henviser til en udenlandsk undersøgelse, som dokumenterer sammenhængen mellem indeklimaet i skoler og elevernes præstation. En undersøgelse af omkring 9000 elever viste, at børnene i de klasselokaler, som havde mest dagslys, læste 26 procent hurtigere og regnede 20 procent hurtigere end børnene i de klasselokaler, som havde mindst dagslys.

 

 •Lys om natten øger risikoen for brystkræft og muligvis andre former for kræft

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

Gode garderobeforhold op til klasselokalerne 

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter