Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Offentlige byggeopgaver Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Nyt pumpehus på Svendborg Havn

 

Øvrige offentlige opgaver

 

I god arkitektur har arkitekten ikke blot overtaget et konventionelt program, men kritisk vurderet det og eventuelt nyfortolket opgaven.

 

Rygepavillon

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

Opgaven er ikke blot løst på det praktiske plan, men fortolket i hele sin kulturelle dybde og bredde.

 

Nyfortolkning af en opgave må nødvendigvis ske gennem en ordentlig dialog med bygherren og de mennesker der skal bruge bygningen. 

 

Forskudte planer knytter rummene sammen

 

God arkitektur fortolker tidens sociale og kulturelle realiteter. God arkitektur anvender tidssvarende konstruktioner og teknik.

 

Undertiden må arkitekturen forholde sig kritisk over for tendensen i tiden, fordi den ikke blot skal fortolke nutiden, men også fastholde nogle tidløse kvaliteter forbundet med menneskelivets grundlæggende vilkår 

 

Nyindretning af tidligere trafikgade

 

 

 

 

 
Daginstitutioner
 
Folkeskoler
 
Institutioner

 

Fredede ejendomme

 

 

  

 

 

 

Fugtforhold

 

Der skal projekteres med generel høj sikkerhed overfor enhver form for fugtindtrængning og fugtophobning – Vis Vand Væk

 

Overvej nøje disponering, byggemetode og materialevalg, hvis der bygges på fugtige arealer

 

Vær særlig opmærksom på fugtbeskyttelse, hvor der projekteres med organiske bygningsdele

 

Opstil realistiske tidsplaner med tid til tørring i byggeperioden

 

Opbevar materialerne tørt under byggeriet og dokumenter deres fugtindhold ved indbygning

 

Overvej totaloverdækning

 

Indret byggepladsen så traktose undgås

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 

 

Niveaufri adgang

 

Vælg løsning på niveaufri adgang, som holder murværk eller facadebeklædning fri af terræn

 

Den byggeteknisk bedste løsning er at lægge bygningen højt og skabe niveaufri adgang via en rampe til indgangspartiet

 

To andre brugbare løsninger er enten at vælge en sokkel, som er absolut vandtæt, eller etablere en drænrende langs facaden med niveaufri adgang via en rist over renden

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 

 

 Av!! - min tand

 

 

 

 

 

Vælg realistiske løsninger, der er afstemt i forhold til byggeriets økonomi

 

Sæt fokus på levetider og totaløkonomi

 

Vælg enkle og bygbare løsninger med byggeteknisk overskud

 

Få sammenhæng mellem projekt og drift helt fra byggeriets planlægning

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 

 

Bygbare løsninger

 

Vælg enkle og gennemprøvede løsninger

 

Bygbare løsninger skal i al sin enkelthed kunne lade sig gøre

 

Komplicerede detaljer kræver særlig grundig projektering og operationelle arbejdsinstruktioner

 

Gennemtænk byggeprocessen og sørg for tolerancer mellem de enkelte entrepriser

 

(Byggeskadefonden)

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter