Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Arkitekttegnede villaer boliger huse Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Ny markant arkitektur falder fint ind i et boligområde med meget forskellige ældre huse

 

Det hvide hus på bakken

 

I god arkitektur har arkitekten levet sig ind i stedet og dets karakter. Forholdet mellem hus og omgivelser er forståeligt og meningsfuldt (hvad enten det er tilpasning eller kontrast). Grundens muligheder og terrænets karakter er udnyttet, og der er taget hensyn til omgivende bebyggelse, til lys og skygge og eventuelt til eksisterende beplantning. 

  ARKITEKTUR DK - nr 2 2006

 

 

Adgang til villaen sker via en let brokonstruktion

  

En god bolig er basis for et godt liv

 

Alle rum har en storslået udsigt over Det sydfynske Øhav

 

"Huset er en maskine til at bo i"

Le Corbusier (arkitekt, 1887-1965)

 

Den smalle bygningskrop giver velbelyste rum

 

Hvad der er god arkitektur er ikke nødvendigvis det samme for bygherren som for arkitekten eller offentligheden.

 

For bygherren drejer det sig om at få mest muligt for pengene, og han vil almindeligvis lægge større vægt på funktion og holdbarhed end på den kunstneriske side.

 

For arkitekten er husets integritet, dvs. samspillet mellem konstruktion, funktion og udtryk, det vigtigste. Desuden varetager arkitekten nogle langsigtede kulturelle interesser som offentligheden ikke altid har øje for. Derved kommer arkitekten undertiden i konflikt med den offentlige mening.

 

For offentligheden, der først og fremmet møder huset udefra, er udseendet og samspillet med omgivelserne det vigtigste.

 

Man skal ikke være bange for at bygge tæt op til selvgroet bevoksning

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

 

Høj reol giver etagerne sammenhæng

 

I god arkitektur har arkitekten ikke blot overtaget et konventionelt program, men kritisk vurderet det og eventuelt nyfortolket opgaven.

 

Opgaven er ikke blot løst på det praktiske plan, men fortolket i hele sin kulturelle dybde og bredde.

 

Nyfortolkning af en opgave må nødvendigvis ske gennem en ordentlig dialog med bygherren og de mennesker der skal bruge bygningen. 

 

 

Vi har alle krav på levende arkitektur med lys og skygger

 

Køkkenets "grove" afdeling er uhøjtidelig

 

 
Huset ved skovsøen
 

 

 

 

Hovsaløsninger gør dit byggeri dyrere

 

 Man kan aldrig gardere sig 100 %, når man bygger, og der vil altid være en vis risiko for, at der dukker ekstraregninger op, fx hvis håndværkerne støder på uforudsete problemer undervejs. Men derudover bestemmer du selv, hvor stor denne risiko skal være.

  

Sjusker du med planlægningen og detaljerne, maksimerer du også risikoen for økonomiske øretæver. Størst risiko løber du, hvis du:

  

•Lader håndværkerne give tilbud på baggrund af løse skitser i stedet for rigtige arbejdstegninger.

 

 •Sætter håndværkerne i gang med arbejdet før I har lavet en skriftelig aftale om pris og omfang.

 

 •Får nye ideer undervejs, eller ændrer på det, du først har aftalt med håndværkerne.

 

 •Lader håndværkerne bygge efter dine egne spontane ideer.

 

(Danske Boligarkitekter)

  

 

Det hvide hus ved vandet

 
 
 
Fritidshus ud til kysten
 
 
 
 
Villaen tegnede sig selv
 

 

"Formen følger funktionen"

Louis Sullivan (arkitekt, 1856-1924)  

 

 

Udsigten var på 1. sal

 

 

 

Hej Jørgen

Ej, hvor er du altså dygtig, utroligt du kan blive ved med at overraske!

Vi kan meget bedre lide dette forslag! Superflot med de rene linjer, den hvide stern og de mange hældninger.

 

(mail fra Christina & Jesper Vinter-Thomsen)

  

 

 

 

 

 
Funkisvilla ved park
 
 

 

Vælg realistiske løsninger, der er afstemt i forhold til byggeriets økonomi

 

Sæt fokus på levetider og totaløkonomi

 

Vælg enkle og bygbare løsninger med byggeteknisk overskud

 

Få sammenhæng mellem projekt og drift helt fra byggeriets planlægning

 

(Byggeskadefonden)

 

 

Forskudte planer

 

 

 

 Hvorfor en arkitekt
 

Du har brug for et grundigt projektmateriale

  

•Præcise tegninger giver præcise tilbud

 

Du nedsætter risikoen for ekstraregninger, når håndværkerne afgiver deres tilbud på baggrund af gennemarbejdede beskrivelser og tegninger.

 

 

•Du får lettere ved at vælge de bedste håndværkertilbud

 

Hvis du kun har løse skitser, kan det være svært at gennemskue prisforskellene mellem de enkelte tilbud.

 

 

•Du minimerer risikoen for byggesjusk

 

Når byggeriet er beskrevet i detaljer, undgår du, at håndværkerne gætter sig frem til løsninger, der kan skade dit hus.

 

 

•Det bliver nemt at færdigmelde byggeriet

 

I et grundigt projektmateriale indgår bl.a. varmetabsberegninger, som du alligevel skal bruge senere, når du skal færdigmelde byggeriet hos kommunen

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

Funkis i gult murværk

 

 

 

 

Så vigtigt er dagslys

  

•Forskning viser, at dagslyset har direkte indvirkning på de hormonstoffer, som styrer vores søvn- og døgnrytme. Det betyder, at dårligt belyste boliger kan påvirke kvaliteten af vores søvn.

  

•Dagslys har en stor indvirkning på vores humør, og bliver bl.a. brugt til behandling mod vinterdepression.

  

•En rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) henviser til en udenlandsk undersøgelse, som dokumenterer sammenhængen mellem indeklimaet i skoler og elevernes præstation. En undersøgelse af omkring 9000 elever viste, at børnene i de klasselokaler, som havde mest dagslys, læste 26 procent hurtigere og regnede 20 procent hurtigere end børnene i de klasselokaler, som havde mindst dagslys.

 

 •Lys om natten øger risikoen for brystkræft og muligvis andre former for kræft

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

 Honorar til arkitekt

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter