Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Firmadomiciler Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Administrationsbygningen ligger op til skovbyggelinien

 

Virksomhed ved skovbryn 1

 

God arkitektur fortolker tidens sociale og kulturelle realiteter. God arkitektur anvender tidssvarende konstruktioner og teknik.

 

Undertiden må arkitekturen forholde sig kritisk over for tendensen i tiden, fordi den ikke blot skal fortolke nutiden, men også fastholde nogle tidløse kvaliteter forbundet med menneskelivets grundlæggende vilkår

 

Det meget store udhæng beskytter mod solindfald til kontorer

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

Administrationsbygning og værkstedbygninger fik arkitektur svarende til funktionerne i den stillede opgave

 

Arkitektur søger i bedste fald, som naturen gør det, at forene en hensigtsmæssig funktion med en smuk form.

 

"Arkitektur er det korrekte, vidende og storslåede spil af former og masser af lys."

Le Corbusier (arkitekt, 1887-1965)

 

 

Det store lysbånd sikrer både naturlig ventilation og flot dagslys

 

FIRMITAS    holdbarhed

UTILITAS      brugbarhed

VENUSTAS  skønhed

 

Tager man firmitas væk, har man ikke længere arkitektur, men scenografi.

 

Tager man utilitas væk har man evt. et stykke kunst.

 

Tager man venustas væk, har man blot og bart byggeri

 

 

Adgang til virksomheden er uhøjtidelig

 

Arkitekter uddannes til at forme vore omgivelser, så der er færrest mulige hindringer for livets udfoldelse.

 

Det er arkitektens opgave at afveje de forskellige hensyn og forene dem i en form med æstetisk kvalitet, eller med andre ord at opnå det optimale ud fra de givne forudsætninger.

 

Og lyset gør alt det døde levende. 

                                                                        

 

Lokalerne er meget velbelyste og er alle direkte orienteret mod skovbrynet

 

 

 

 

 

 

"Arkitektur er frossen musik"

Johann Wolfgang von Goethe (filosof og digter, 1748-1832)  

 

Virksomhed ved skovbryn 2
 

 

 

Vælg realistiske løsninger, der er afstemt i forhold til byggeriets økonomi

 

Sæt fokus på levetider og totaløkonomi

 

Vælg enkle og bygbare løsninger med byggeteknisk overskud

 

Få sammenhæng mellem projekt og drift helt fra byggeriets planlægning

 

(Byggeskadefonden)

 

Administrationen blev sort

 

 

 

Bygbare løsninger

 

Vælg enkle og gennemprøvede løsninger

 

Bygbare løsninger skal i al sin enkelthed kunne lade sig gøre

 

Komplicerede detaljer kræver særlig grundig projektering og operationelle arbejdsinstruktioner

 

Gennemtænk byggeprocessen og sørg for tolerancer mellem de enkelte entrepriser

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 

 

 

 

 

Fredede ejendomme

 

 

 

Sårbare bygningsdele

 

De projekterende skal foretage en risikovurdering af de enkelte bygningsdele, hvorefter den konstruktive beskyttelse skal tilpasses denne vurdering

 

Sårbare og udsatte bygningsdele skal enten beskyttes konstruktivt eller der skal vælges robuste (dyrere) materialer

 

Sliddele skal nemt kunne udskiftes

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 

Institutioner

 

 

 

 

 

 Byggerådgivning
 

 

 

 

 

 Bygherrerådgivning
 

 

 

Derfor har du brug for et grundigt projektmateriale

 

 

•Præcise tegninger giver præcise tilbud

 

Du nedsætter risikoen for ekstraregninger, når håndværkerne afgiver deres tilbud på baggrund af gennemarbejdede beskrivelser og tegninger.

 

 

•Du får lettere ved at vælge de bedste håndværkertilbud

 

Hvis du kun har løse skitser, kan det være svært at gennemskue prisforskellene mellem de enkelte tilbud.

 

 

•Du minimerer risikoen for byggesjusk

 

Når byggeriet er beskrevet i detaljer, undgår du, at håndværkerne gætter sig frem til løsninger, der kan skade dit hus.

 

 

•Det bliver nemt at færdigmelde byggeriet

 

I et grundigt projektmateriale indgår bl.a. varmetabsberegninger, som du alligevel skal bruge senere, når du skal færdigmelde byggeriet hos kommunen

 

 

(Danske Boligarkitekter)

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter