Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    En ny verden med danske arkitekter Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Udsigt fra Dahlgaards Tegnestue over Svendborg By og Det sydfynske Øhav

 

 

En ny verden med danske arkitekter

Vi bygger bedre liv

 

 

01

 

Danske arkitekter bygger i øjenhøjde for mennesker

 

Vi stopper aldrig, vi søger altid en bedre løsning,

 

der giver mennesker bedre liv

 

Vi starter med spørgsmålet: ”Hvad giver godt liv?”

 

Svaret er byer, boliger, landskaber, skoler, sygehuse,

 

arbejdspladser og kultur i verdensklasse

 

 

 

02

 

Vi vil lave løsninger til de store forandringer,

 

som fremtiden bringer

 

Vi vil forene det stigende antal menneskers

 

behov med klodens begrænsede ressourcer

 

Vi vil give mennesker rum, der fyldes med glæde,

 

sundhed, overraskelser og fællesskab

 

Vi vil fortsat være de bedste arkitekter i verden ved

 

at bygge et bedre liv for verden

 

 

 

03

 

Vi vil indfri drømme - også dem som vores bygherrer

 

og medmennesker ikke ved de har

 

Vi kan udfordre en stillet opgave i stedet for blot at løse den,

 

og på den måde skabe værdi langt ud over det forventede

 

Vi kan forene kunst og videnskab, samle æstetik,

 

funktion og teknik i en helhed

 

De evner og vores passion vil vi dele med verden

 

 

 

04

 

Vi arbejder for, at Danmark er først med de

 

største og bedste løsninger:

 

Boliger, der giver borgere hjem med fællesskab og udsyn

 

Sygehuse, der gør det nemt at udføre arbejdet og

 

rart at blive behandlet

 

Uddannelser, der gør det spændende at blive klogere

 

Byer, der giver plads til det lille liv og de store oplevelser

 

 

 

05

 

Vi samarbejder med alle - fra idéen om et

 

bedre liv til det levede liv

 

Vi er åbne for forandringer - med fast blik på visionen

 

Vi vil bidrage med passion for at skabe det unikke

 

Vi kommer med erfaring, viden og inspiration både før,

 

under og efter et byggeprojekt

 

Vi inddrager specialister og kollegaer til de opgaver,

 

hvor vi ikke selv er i verdensklasse

 

 

 

06

 

En ny verden med danske arkitekter - vi bygger bedre liv

 

Når vi tegner carporte til elbiler og bæredygtige

 

familiehuse i Dragør eller Malmø

 

Designer byer i Oman og Brasilien eller skoler

 

i Kalundborg og Kiel

 

At bygge bedre liv er når vi forener det bedste

 

håndværk, de unikke fordele i et lokalområde,

 

menneskers behov og sund økonomi for alle.

 

Det er kunst, når det lykkes

 

 

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsbyggeri

 

 

 

 

God arkitektur er velfungerende, passer omgivelserne, udnytter den eksisterende viden og teknik, er tidssvarende, meningsfuld og forståelig

 

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

 

 

Institutioner
 

 

 

 

FIRMITAS    holdbarhed

UTILITAS      brugbarhed

VENUSTAS  skønhed

 

Tager man firmitas væk, har man ikke længere arkitektur, men scenografi.

 

Tager man utilitas væk har man evt. et stykke kunst.

 

Tager man venustas væk, har man blot og bart byggeri

 

 

 

Daginstitutioner

 

 

 

I god arkitektur svarer materialer til husets idé og konstruktion, og de er tænkt i sammenhæng, dvs. de passer til hinanden. Materialerne er vigtige, fordi de taler direkte til sanserne og er i høj grad med til at give huset karakter.

 

 

Folkeskoler

 

 

 

 
 
 
 
Øvrige offentlige opgaver

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter