Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Vinduesudskiftning Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Udsigt fra Dahlgaards Tegnestue over Svendborg By og Det sydfynske Øhav

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

 

Vinduesudskiftning - energi

Mange parcelhuse fra 60-erne og 70-erne har tabt meget i værdi på grund af manglende omtanke ved vinduesudskiftning. Det vil være en god idé at tage arkitekten med på råd. Arkitekten kan give gode råd om både design og  energiforhold

 

 

Det valgte eksempel er et traditionelt parcelhus fra 1968. Huset har ydervægge af gasbetonblokke og taget er med røde B7 eternittagplader. Husets arkitektur var skikkelig og så oprindelig ud som de fleste nye parcelhuse , der blev bygget i den periode.

 

Mange af husene fra dengang har lidt overlast i forbindelse med ombygninger i perioden og efterhånden er det retro i nogle kredse, at genskabe det gamle udtryk.

 

Vores lille eksempel er da heller ikke kommet gennem 90-erne uden skrammer. Også her har den daværende ejer valgt vinduer med sprosser. Også her ser det forfærdeligt ud og også her kan den nye ejer ikke leve med det kaotiske udtryk.

 

Parcelhusene vindueshuller er ikke designet til sprosseinddeling - de har alle forskellige størrelser. Man oplever derfor ruder i forskellige lavformater og forskellige højformater i det samme hus - derfor opleves sprosser i parcelhuse meget kaotiske og husenes værditab er sikkert højere end prisen på vinduerne.

 

Ved de gamle patriciavillaer og murmestervillaer med sprosser, var vindueshullerne designet til sprosser. Alle huller havde en geometri, så rudeinddelingen kunne blive ens ved både store og små vinduer.  

 

Villaens nye ejer ønsker nu en renovering med følgende hovedpunkter:

 • Forbedring af husets varmetab specielt ved loft og facader, men også ved udskiftning af sprossevinduerne, som dog efterhånden har 15 år på bagen.
 • Udskiftning af de gamle nedslidte eternittagplader.
 • Udhæng, gavle og udkragede remme skal skiftes eller fjernes
 • Fra køkken og opholdsrum skal der være bedre kontakt med terrasse og have
 • Husets tekniske installationer trænger til renovering

Nedrivning og genopførelse af ny villa blev overvejet, men den valgte løsning bliver dog meget billigere.

 • Udhæng skæres væk, og der efterisoleres med 150 mm udvendige bats, der pudses.
 • Vinduer skiftes og der udføres et stort nyt glasparti til køkken / alrum og ophold.
 • Mod syd og vest udføres solmarkiser ved de små vinduer. Ved det store glasparti udføres fast udhæng.
 • Da der ikke er så meget plads på grunden udføres solceller på tagfladen mod syd. Taget er regulært, og man kan placere panelerne på skikkelig vis.
 • Det gamle eternittag skiftes til tagpap
 • Der udføres nye tagrender og -nedløb i zink

 

 

 

 

 

 

 

Honorar til arkitekt

 

 Rådgivningsfaser

 

Hvad laver arkitekten

 

 

Så meget sparer du på energirenovering

  

Isolering på loftet

130 m2 loft med gitterspær isoleres med ekstra 245 mm isolering oven på de eksisterende 100 mm. Huset er opvarmet med oliefyr. Udgifter til isolering: 20-25.000 kr.= besparelse: 3.300 kr./år.

  

Isolering af hulmur

En bungalow fra 1935 med uisoleret hulmur efterisoleres i én etages højde i hele husets omkreds. Der er plads til 75-80 mm isolering i hulmuren; samlet areal på 85 m2. Huset er opvarmet med naturgas. Udgifter til isolering: 12-15.000 kr. = besparelse: 6.250 kr./år.

 

Udskiftning af vinduer

I en villa fra 1950’erne udskiftes 30 m2 vinduer med ét lag glas til nye A-mærkede vinduer. Huset er opvarmet med naturgas. Vinduer leveret og monteret: 90-120.000 kr.= besparelse: 2.880 kr./år.

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

Energi og tæthed

 

Kravet om tætte huse kræver skærpet opmærksomhed på sammenhængen i byggeteknikken – specielt nødvendigheden af at opnå tilstrækkelig ventilation

 

Tænk driften ind fra starten, og vurder om løsningerne er robuste overfor efterfølgende brugeradfærd

 

(Byggeskadefonden) 

 

 

Vælg realistiske løsninger, der er afstemt i forhold til byggeriets økonomi

 

Sæt fokus på levetider og totaløkonomi

 

Vælg enkle og bygbare løsninger med byggeteknisk overskud

 

Få sammenhæng mellem projekt og drift helt fra byggeriets planlægning

 

(Byggeskadefonden) 

 

 

 

Fugtforhold

 

Der skal projekteres med generel høj sikkerhed overfor enhver form for fugtindtrængning og fugtophobning – Vis Vand Væk

 

Overvej nøje disponering, byggemetode og materialevalg, hvis der bygges på fugtige arealer

 

Vær særlig opmærksom på fugtbeskyttelse, hvor der projekteres med organiske bygningsdele

 

Opstil realistiske tidsplaner med tid til tørring i byggeperioden

 

Opbevar materialerne tørt under byggeriet og dokumenter deres fugtindhold ved indbygning

 

Overvej totaloverdækning

 

Indret byggepladsen så traktose undgås

 

(Byggeskadefonden)

 

 

Bygbare løsninger

 

Vælg enkle og gennemprøvede løsninger

 

Bygbare løsninger skal i al sin enkelthed kunne lade sig gøre

 

Komplicerede detaljer kræver særlig grundig projektering og operationelle arbejdsinstruktioner

 

Gennemtænk byggeprocessen og sørg for tolerancer mellem de enkelte entrepriser

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter