Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Arkitekthonorar Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Udsigt fra Dahlgaards Tegnestue over Svendborg By og Det sydfynske Øhav

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

Honorar til arkitekt

 

Arkitektens honorar er ofte mindre, end de ekstra udgifter der kan opstå i dit byggeri uden brug af arkitekt.
 
Arkitekten kan give dig økonomiske fordele ved at forenkle dine idéer og komme med nye idéer.
 
Arkitekten kan skabe inspirerende omgivelser og trivsel, så dit byggeri får større værdi.
 
Arkitekten kan styre forløbet i byggeprocessen, så du undgår økonomiske lussinger.
 
Arkitekten kan sikre, at du overholder alle krav til dit byggeri og varetage dine interesser overfor myndigheder og håndværkere, så du ikke får bøvl med uforudsete udgifter.

 

 

Faste samarbejdspartnere ved byggeopgaver for private

Ved opgaver for private har Dahlgaards Tegnestue valgt altid, og udelukkende, at samarbejde med grupper af entreprenører som vi kender og som vi har gennemført perfekte byggeopgaver sammen med. De grupper vi samarbejder med dækker som os Fyn, Taasinge og Langeland. Mod et mindre tillæg kan vi også arbejde på øerne i det Sydfynske Øhav. Vi vil helst ikke arbejde længere væk, men kan dog overtales. Alle grupper er påpasselige, med at komme med det rigtige tilbud og med at gøre opgaven til en succes for kunden - Det er deres stil, men de vil jo også gerne have opgaver fremover fra tegnestuen. Hvis vi sammen med kunden vurderer, at tilbuddet er for højt, spørger vi én af de andre grupper om en kontrolpris. Ofte tager vi entreprenørgruppen med allerede i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslaget. Hermed sikrer vi, at skitserne kører i den rigtige retning i forhold til budgettet. Når skitseforslaget er færdigt, kan vi få et økonomisk overslag, der næsten er bindende.

 

Konkurrencedygtigt honorar

Vi kan hyres til nedenstående faser efter behov. Vi vil dog stærk anbefale, at vi får lov til at tage os af alle faser, da det giver det bedste resultat og et problemfrit forløb.

 

Håndværkerudgifterne giver et godt billede af projektets sværhedsgrad, og det er ud fra håndværkerudgifterne vi har sammensat vores honorar. Det angivne honorar er fastlagt ud fra mange års erfaring med private byggeopgaver. Procentsatsen er højest ved de små opgaver, og flader ud jo større opgaven er. Det samlede honorar ved et almindeligt parcelhus vil således være under 10 %

 

Ikke indregnet i rådgiverhonorar:

  • Landinspektør
  • Jordbundsunndersøgelser
  • Byggeskadeforsikring
  • All-risk forsikring
  • Byggesagsgebyr

 

 

1. Første møde (fast honorar kr. 1.250,-)

Formålet med den første fase er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten og drøfter overordnet ønsker og behov samt forventninger til økonomi og tidsplan.

 

Hvis det er muligt, har boligejeren til mødet fremskaffet dokumentation i form af tegninger af hus og grund, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende.

 

Arkitekten kan på baggrund af drøftelsen og dokumentationen ofte tilkendegive, hvordan opgaven kan løses, og hvordan dette passer til kundens forventning til økonomi m.m. Desuden får boligejeren via mødet mulighed for at vurdere, om der er god dialog og forståelse med arkitekten.

 

Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan arkitekten og boligejeren i fællesskab vurdere, om der er basis for at gå videre til næste fase, hvor arkitekten påbegynder skitsearbejdet.

 

 

 

2. Skitseforslag

 

 

Formålet med denne fase er, at boligejeren får et egentligt beslutningsgrundlag for at iværksætte et byggeprojekt.

 

Arkitekten udarbejder derfor en eller flere tegninger (skitser), der viser, hvordan projektet kan løses, samt et overslag over de forventede samlede omkostninger for projektet. Endvidere informerer arkitekten boligejeren om særlige forhold ved projektet, f.eks. vedrørende materialevalg, energiforhold, byggetilladelse mm.

 

Med måden vi samarbejder med vores entreprenører, kan vi allerede på skitsestatiet få et næsten bindende økonomisk overslag på opgaven.

 

 

3. Myndighedsgodkendelser

 

 

Formålet med denne fase er at få myndighedernes godkendelse af byggeprojektet, når dette er påkrævet.

 

Arkitekten skal derfor udarbejde målfaste tegninger, så myndighederne kan se, at projektet overholder reglerne om bebyggelsesprocent og –højde, afløbsforhold samt afstand til skel. Endvidere skal arkitekten beskrive overfor myndighederne, hvorvidt projektet kræver dispensation fra lovgivningen.

 

I denne fase lader arkitekten det tilknyttede ingeniørfirma udarbejde de nødvendige varmetabsberegninger og husets statiske beregninger, hvor bærende konstruktioner fastlægges

 

 

4. Byggeaftaler

 

 

Formålet med denne fase er at indgå entreprisekontrakter med entreprenørgruppen.

 

Der udarbejdes også de nødvendige detailtegninger og tidsplanen fastlægges

 

 

5. Byggestyring

 

 

 

Formålet med denne fase er gennemførelse af projektet i samarbejde med entreprenørgruppen.

 

Arkitekten varetager typisk opgaven som byggeleder og styrer dermed tidsplan og økonomi for boligejeren. Arkitekten leder byggemøderne med entreprenørgruppen og afklarer eventuelle spørgsmål, der måtte opstå undervejs.

 

Arkitekten fører endvidere tilsyn med byggeriet og kontrollerer, at de aftalte opgaver er udført, inden boligejeren betaler fakturaer fra håndværkerne.

 

Når håndværkerne afslutter projektet, gennemgår arkitekten byggeriet for eventuelle mangler og kontrollerer, at disse udbedres.

 

Efter byggeriets afslutning sørger arkitekten for den omfattende dokumentation for byggeriets gennemførelse, som kommunen kræver for at færdigmelde byggeriet.

 

Både 1 og 5 år efter projektets gennemførelse indkalder arkitekten, efter aftale med boligejeren, håndværkerne til fornyet gennemgang af byggeriet. Såfremt der på disse tidspunkter konstateres nye fejl, der stammer fra projektets gennemførelse, skal håndværkerne udbedre disse inden for garantien.

 

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter