Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Arkitekter Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

000000000000000000000A1.jpg
0000000000000000000A1.jpg
00000000000000000AAAA.jpg
000000000000000000AAAA.jpg
000000000000000000AAAAA.jpg
0000000000000000AAAAA.jpg
000000000000000AAAAAAAAAAFacade 700.jpg
00000000000000AAAAAAAAANorremarken.jpg
0000000000000AAAAAAALundeborg.jpg
000000000000AAAAAASognehus.jpg
00000000000AAAAAerrasse-700x455.jpg
00000000AAAAB700.jpg
00000000aaaBugser-700.jpg
00000000aakarup.jpg
00000000egense.jpg
0000001 0AAAAA-fra-skoven.jpg
000001 AAAAA-bad.jpg
00001 AAAAmod-gade.jpg
0001 AAABad.jpg
001 AABergholdt.jpg
01 AOpvarmet udestue.jpg
01 Baring Vig.jpg
1 Klampen.jpg
3Grønnevej.jpg
4 Glaasgavle700-x-455.jpg
700-x-455-fra-siden.jpg
aavillavangsted700W.jpg
AnemrketfraEnghavevej.jpg
Grskmner.jpg
Gudme-700-x-455-web.jpg
HGardsplads700W.jpg
Lundbygavladgang.jpg
Skorstensfejeren.jpg
Strandvngetfrapark.jpg
Svbvandfraplnen.jpg
Trentevej.jpg
Vandrerhjemfragard.jpg
Vangsted.jpg
XKShovedindgang.jpg

Se et udvalg af de seneste års projekter 

 

Information

 

Kontaktoplysninger.

Dahlgaards Tegnestue

arkitekter maa/danske ark

Enemærket 20

5700 Svendborg

 

Tlf. +45 62 22 31 36

Mail: post@dahlgaardstegnestue.dk

Web: www.dahlgaardstegnestue.dk

 

CVR-nr. 19154297

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

Grundholdning.

Dahlgaards Tegnestue er et privatejet og uafhængigt fynsk arkitektfirma.

 

For Dahlgaards Tegnestue er det centralt at skabe og bevare et arkitektonisk helhedsgreb i konstant dialog med bygherrer, brugere, myndigheder, ingeniører og entreprenører.

 

Vi søger i vores arbejde at skabe et resultat, der er levende og fremadrettet, baseret på en grundholdning der søger det klare og det funktionelle og med bevisthed om kvalitet i design og arkitektur.

 

Vi er optaget af at udtrykke tidens teknologiske muligheder samtidig med, at respekten for håndværkets tradition - som er en integreret del af den danske bygningskultur - søges afspejlet og reflekteret i nye bygningsanlæg.

 

Dahlgaards Tegnestue sikrer den konstante faglige udvikling gennem dialog og samarbejde. Vi har således en stor kontaktflade, der sikrer mulighed for, i pressede situationer, at øge bemandingen på vore opgaver.

 

 

 

 

Indehaver Jørgen Dahlgaard, arkitekt m.a.a.

 

Uddannelser:

 • Udlært tømrer
 • Byggetekniker fra Aarhus Tekniske Skole
 • Arkitekt m.a.a. fra Arkitektskolen i Aarhus
 • Sikkerhedskoordinator
 • Projektlederuddannelse
 • Eksamineret energiuddannelse

Ansættelser:

 • Ansat som sagsarkitekt på forskellige danske arkitekttegnestuer. Har i forbindelse hermed forestået alle faser i byggeprocessen fra den første kundekontakt til byggeriernes aflevering.

Selvstændigt virke:

 • Har siden 1996 været indehaver af Dahlgaards Tegnestue i Svendborg.

Tillidshverv:

 • Medlem af Svendborg Arkitekturråd som repræsentant for Akademisk Arkitektforening.

 

Medlemsskab.

 • Akademisk Arkitektforening
 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Danske Boligarkitekter

 

 

 

Ansvarsforsikring for erhverv.

 

HDI Danmark

Indiakaj 6, 1. sal

2100 København Ø

 

Policenummer: Danske ark - 210157.37718-1

 • Personskade kr. 12.500.000,-
 • Tingskade kr. 2.500.000,-

 

Bank / Revisor.

 

Sparekassen Danmark

Nykøbing afdeling

Algade 28

7900 Nykøbing M

 

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Mølmarksvej 198

Postboks 209

5700 Svendborg

 

 

Kvalitetsstyring.

 

Dahlgaards Tegnestue udfører dokumenteret kvalitetsstyring af egne ydelser gennem projektgranskning og projektkontrol. Fremgangsmåden er fastlagt i firmaets kvalitetshåndbog.

 

Kvalitetshåndbogen beskriver virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem formuleret ved en klar kvalitetsmålsætning og kvalitetspolitik.

 

Kvaliteshåndbogen følger de retningslinjer, der er defineret gennem firmaets organisation Danske Arkitektvirksomheder.

 

 

Persondata.

 

Alle informationer og persondata af enhver art, som Dahlgaards Tegnestue i forbindelse med levering af ydelser får kendskab til, behandles med tidsubegrænset fortrolighed og i overens­stemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for datasikkerhed og person­datasikkerhed.

 

Dahlgaards Tegnestue opbevarer ikke personfølsomme oplysninger.

 

Al mailkorrespondance opbevares i særskilte mapper for hver sag

 

Alle dokumenter i en sag opbevares i særskilt mappe

 

Dahlgaards Tegnestue indhenter i forbindelse med rådgivningsaftalen klientens samtykke til at offentliggøre fotos og af det færdige projekt på tegnestuens hjemmesider. Sammen med fotos vil projektets adresse og klintens navn ikke fremgå.

 

 

Cookies

 

Vores hjemmeside opsamler ikke data

 

 

 

 
 
Tilbygninger
 

 

 

 

 

En arkitekt er ikke kun en, der tegner huse. Det er en, der kan leve sig ind i  andre menneskers vilkår og behov og derudfra optimere rammerne for deres  liv.

 
Enfamiliehuse
 

 

 

Erhvervsbyggeri

 

 

 

 

 

Institutioner

 

 

 

Skolebyggeri
 
 
 
Fredede ejendomme

 

 

 

 Ombygninger

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter