Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Lovgivning
 

Udsigt fra Dahlgaards Tegnestue over Svendborg By og Det sydfynske Øhav

 

 

   

 

Lovgivning - Vejledninger

 

 

Byggeaftale

  Vejledning om Byggeskadeforsikring
  AB 92
  ABR 89
  Ydelsesbeskrivelser - Byggeri og planlægning, 2012
  Ydelsesbeskrivelser - Bygherrerådgivning, december 2003
 

 

  Byggeplads
  Arbejdstilsynet
  Bygningsreglementet
  Bygningsreglementets eksempelsamling
 

  

  Øvrige
  Erhvervsstyrelsen
  Retsinformation
  Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
   
   

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

 

 

 Vejledning om Byggeskadeforsikring

 

 AB 92

 

 ABR 89

 

 Ydelsesbeskrivelser - Byggeri og planlægning, 2012

 

 Ydelsesbeskrivelser - Bygherrerådgivning, december 2003

 

 

 

 

Arbejdstilsynet 

 

 Bygningsreglementet

 

 Bygningsreglementets eksempelsamling

 

 

 

 

 

 Erhvervsstyrelsen

 

 Retsinformation

 

 Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

 

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter