Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Firmadomiciler Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Der indrettes nyt domicil i Vordingborg Køkkenets gamle produktionshaller

 

  Skitseforslag December 2013

Vordingborg Køkkenet

 

 

Skitseforslaget er udført december 2013 af Dahlgaards Tegnestue i samarbejde med Lars Hamborg fra Viva Arkitekter. Læs mere om projektet via ovenstående link.

 

Den 100.000 m2 store grund er velbeliggende ud til rekreative områder

  

Beliggenhedsplan

 

Der er skitseret rekreative søer til forsinkelse / parkering af regnvand. Søerne binder området sammen og giver karakter og oplevelser.

 

 

Det store foyerområde forbinder husets afsnit

 

Fra foyerområdet er åben forbindelse til den store køkkenudstilling

 

Stueplan

 

1. sals plan

 

Udsparet gårdrum sikrer dagslys til husets rum

 

 

 

 

 

 

 
 
Virksomhed ved skovbryn 2
 
 
 

Administrationen blev sort

 
 

 

 

 

 

 
Virksomhed ved skovbryn 1
 

 

 

 

Så vigtigt er dagslys

  

•Forskning viser, at dagslyset har direkte indvirkning på de hormonstoffer, som styrer vores søvn- og døgnrytme. Det betyder, at dårligt belyste boliger kan påvirke kvaliteten af vores søvn.

  

•Dagslys har en stor indvirkning på vores humør, og bliver bl.a. brugt til behandling mod vinterdepression.

  

•En rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) henviser til en udenlandsk undersøgelse, som dokumenterer sammenhængen mellem indeklimaet i skoler og elevernes præstation. En undersøgelse af omkring 9000 elever viste, at børnene i de klasselokaler, som havde mest dagslys, læste 26 procent hurtigere og regnede 20 procent hurtigere end børnene i de klasselokaler, som havde mindst dagslys.

 

 •Lys om natten øger risikoen for brystkræft og muligvis andre former for kræft

 

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

 

Fredede ejendomme

 

 

 

 

 

Vælg realistiske løsninger, der er afstemt i forhold til byggeriets økonomi

 

Sæt fokus på levetider og totaløkonomi

 

Vælg enkle og bygbare løsninger med byggeteknisk overskud

 

Få sammenhæng mellem projekt og drift helt fra byggeriets planlægning

 

(Byggeskadefonden)
 
 

Daginstitutioner

 

 

 

Vælg enkle og gennemprøvede løsninger

 

Bygbare løsninger skal i al sin enkelthed kunne lade sig gøre

 

Komplicerede detaljer kræver særlig grundig projektering og operationelle arbejdsinstruktioner

 

Gennemtænk byggeprocessen og sørg for tolerancer mellem de enkelte entrepriser

 

(Byggeskadefonden)

 

 

Institutioner

 

 

 

 Folkeskoler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter