Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Arkitekttegnet erhvervsbyggeri Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Arkitekten fik lov til at give administrationsdelen lidt "ekstra"

 

Administrationen blev sort

 

I god arkitektur har arkitekten ikke blot overtaget et konventionelt program, men kritisk vurderet det og eventuelt nyfortolket opgaven.

 

Opgaven er ikke blot løst på det praktiske plan, men fortolket i hele sin kulturelle dybde og bredde.

 

Nyfortolkning af en opgave må nødvendigvis ske gennem en ordentlig dialog med bygherren og de mennesker der skal bruge bygningen.

 

Uhøjtidelig industriarkitektur

 

God arkitektur kan styrke konkurrenceevnen.

 

 

Naturlig forskydning af bygningskroppene giver afveksling

 

Hvad der er god arkitektur er ikke nødvendigvis det samme for bygherren som for arkitekten eller offentligheden.

 

For bygherren drejer det sig om at få mest muligt for pengene, og han vil almindeligvis lægge større vægt på funktion og holdbarhed end på den kunstneriske side.

 

For arkitekten er husets integritet, dvs. samspillet mellem konstruktion, funktion og udtryk, det vigtigste. Desuden varetager arkitekten nogle langsigtede kulturelle interesser som offentligheden ikke altid har øje for. Derved kommer arkitekten undertiden i konflikt med den offentlige mening.

 

For offentligheden, der først og fremmet møder huset udefra, er udseendet og samspillet med omgivelserne det vigtigste. 

 

Bagindgangen blev faktisk meget sjov

 

Mange erhvervsledere ønsker at give virksomhedens domicil høj arkitektonisk kvalitet, fordi arkitekturen har stor betydning for virksomhedens identitet.

 

 

12 porte på rad og række 

 

"Det primære er proportioneringen. Det er netop proportioneringen, der gør de gamle græske templer klassiske i deres skønhed. Det er som store blokke, hvor luften bogstavelig talt står hugget ud mellem søjlerne. Og hvad enten man kigger på en bygning fra barokken, fra renæssancen eller fra nutiden - dem, man har lyst til at se på, dem man beundrer, de er alle sammen velproportionerede, det er helt afgørende. Og dernæst kommer stoffet - at man ikke blander forkerte materialer sammen. Og ud af det kommer selvfølgelig farven, - og tilsammen helhedsindtrykket."

Arne Jacobsen (arkitekt, 1902-1971)

 

 

 

 

 

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

Vælg realistiske løsninger, der er afstemt i forhold til byggeriets økonomi

 

Sæt fokus på levetider og totaløkonomi

 

Vælg enkle og bygbare løsninger med byggeteknisk overskud

 

Få sammenhæng mellem projekt og drift helt fra byggeriets planlægning

 

(Byggeskadefonden)

 

Virksomhed ved skovbryn 1
 

 

 

Fugtforhold

 

Der skal projekteres med generel høj sikkerhed overfor enhver form for fugtindtrængning og fugtophobning – Vis Vand Væk

 

Overvej nøje disponering, byggemetode og materialevalg, hvis der bygges på fugtige arealer

 

Vær særlig opmærksom på fugtbeskyttelse, hvor der projekteres med organiske bygningsdele

 

Opstil realistiske tidsplaner med tid til tørring i byggeperioden

 

Opbevar materialerne tørt under byggeriet og dokumenter deres fugtindhold ved indbygning

 

Overvej totaloverdækning

 

Indret byggepladsen så traktose undgås

 

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 

 

 

 

Institutioner

 

 

 

Sårbare bygningsdele

 

De projekterende skal foretage en risikovurdering af de enkelte bygningsdele, hvorefter den konstruktive beskyttelse skal tilpasses denne vurdering

 

Sårbare og udsatte bygningsdele skal enten beskyttes konstruktivt eller der skal vælges robuste (dyrere) materialer

 

Sliddele skal nemt kunne udskiftes

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 

Ventilation og indeklima

 

Ventilationen skal udformes og indreguleres, så den passer til den enkelte bolig

 

Styring af mekanisk ventilationsanlæg skal være så enkel som mulig

 

Beboeroplysning om ventilation af boligen og brug af ventilationssystemet er en vigtig opgave i driften

 

(Byggeskadefonden)

 

Virksomhed ved skovbryn 2

 

 

 

Niveaufri adgang

 

Vælg løsning på niveaufri adgang, som holder murværk eller facadebeklædning fri af terræn

 

Den byggeteknisk bedste løsning er at lægge bygningen højt og skabe niveaufri adgang via en rampe til indgangspartiet

 

To andre brugbare løsninger er enten at vælge en sokkel, som er absolut vandtæt, eller etablere en drænrende langs facaden med niveaufri adgang via en rist over renden

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 Byggerådgivning

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter