Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Renovering af fredede ejendomme Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Lange og Co´s gamle administrationsbygning

 

Fredede ejendomme

 

God arkitektur bidrager positivt til stedet og vores liv med stedet.

 

Arkitektur søger i bedste fald, som naturen gør det, at forene en hensigtsmæssig funktion med en smuk form. 

 

Murværk kan godt tåle reparationer

 

 

Plastikmalingen på facade blev ændret til kalk

 

 

Arkitekter skaber merværdi !! 

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

Gammel "dørhammer" er bevaret

 

Materialerne er vigtige, fordi de taler direkte til sanserne og er i høj grad med til at give huset karakter.

 

Udvendig trappe i støbejern er bevaret

 

Malerfirmaet afdækkede de gamle farvelag før ny farve til hoveddør blev besluttet

 

Facaden har aldrig været flottere

 

 

 
Byggerådgivning
 

 

 Fugtforhold

 

Der skal projekteres med generel høj sikkerhed overfor enhver form for fugtindtrængning og fugtophobning – Vis Vand Væk

 

Overvej nøje disponering, byggemetode og materialevalg, hvis der bygges på fugtige arealer

 

Vær særlig opmærksom på fugtbeskyttelse, hvor der projekteres med organiske bygningsdele

 

Opstil realistiske tidsplaner med tid til tørring i byggeperioden

 

Opbevar materialerne tørt under byggeriet og dokumenter deres fugtindhold ved indbygning

 

Overvej totaloverdækning

 

Indret byggepladsen så traktose undgås

 

(Byggeskadefonden)

  

Bygherrerådgivning

 

 

Bygbare løsninger

 

Vælg enkle og gennemprøvede løsninger

 

Bygbare løsninger skal i al sin enkelthed kunne lade sig gøre

 

Komplicerede detaljer kræver særlig grundig projektering og operationelle arbejdsinstruktioner

 

Gennemtænk byggeprocessen og sørg for tolerancer mellem de enkelte entrepriser

 

(Byggeskadefonden)

 

 

Erhvervsbyggeri

 

 

 

Energi og tæthed

 

Kravet om tætte huse kræver skærpet opmærksomhed på sammenhængen i byggeteknikken – specielt nødvendigheden af at opnå tilstrækkelig ventilation

 

Tænk driften ind fra starten, og vurder om løsningerne er robuste overfor efterfølgende brugeradfærd

 

(Byggeskadefonden)

 

Institutioner

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige projekter

 

 

 

Sårbare bygningsdele

 

De projekterende skal foretage en risikovurdering af de enkelte bygningsdele, hvorefter den konstruktive beskyttelse skal tilpasses denne vurdering

 

Sårbare og udsatte bygningsdele skal enten beskyttes konstruktivt eller der skal vælges robuste (dyrere) materialer

 

Sliddele skal nemt kunne udskiftes

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 

Ventilation og indeklima

 

Ventilationen skal udformes og indreguleres, så den passer til den enkelte bolig

 

Styring af mekanisk ventilationsanlæg skal være så enkel som mulig

 

Beboeroplysning om ventilation af boligen og brug af ventilationssystemet er en vigtig opgave i driften

 

(Byggeskadefonden)

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter