Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Daginstitutioner Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Udført i samarbejde med Viva arkitekter

 

Daginstitutioner

 

I god arkitektur er bygningens funktion løst logisk og meningsfuldt i planen eller planerne. Funktionerne er disponeret på en frugtbar og udfordrende måde, der bidrager positivt til det liv der skal leves i huset

 

 

 

 

 

Fra lederens kontor kan man se hvem der kommer og går

 

 

FIRMITAS    holdbarhed

UTILITAS      brugbarhed

VENUSTAS  skønhed

 

Tager man firmitas væk, har man ikke længere arkitektur, men scenografi.

 

Tager man utilitas væk har man evt. et stykke kunst.

 

Tager man venustas væk, har man blot og bart byggeri

 

 

 

Daginstitutionens skure er tilpasset bebyggelsen

 

I god arkitektur har arkitekten ikke blot overtaget et konventionelt program, men kritisk vurderet det og eventuelt nyfortolket opgaven.

 

Opgaven er ikke blot løst på det praktiske plan, men fortolket i hele sin kulturelle dybde og bredde.

 

Nyfortolkning af en opgave må nødvendigvis ske gennem en ordentlig dialog med bygherren og de mennesker der skal bruge bygningen.

 

 

 

 

 

 

 

 
Folkeskoler
 
Institutioner
 
Øvrige off. opgaver

 

Fredede ejendomme

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder) 

 

 

 

Køkkenet er centralt plaveret

 

 

 

Vælg realistiske løsninger, der er afstemt i forhold til byggeriets økonomi

 

Sæt fokus på levetider og totaløkonomi

 

Vælg enkle og bygbare løsninger med byggeteknisk overskud

 

Få sammenhæng mellem projekt og drift helt fra byggeriets planlægning

 

(Byggeskadefonden)

 

 

Sjovt med de mange finurlige låseanordninger mod flugtforsøg

 

  

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter