Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Erhvervsbyggeri rådgivning Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

 

 

Erhvervsbyggeri

 

Mange erhvervsledere ønsker at give virksomhedens domicil høj arkitektonisk kvalitet, fordi arkitekturen har stor betydning for virksomhedens identitet.

 

 

Ønsket om naturlig ventilation skabte et flot snit

 

  

Uhøjtidelig industriarkitektur

 

FIRMITAS    holdbarhed

UTILITAS      brugbarhed

VENUSTAS  skønhed

 

Tager man firmitas væk, har man ikke længere arkitektur, men scenografi.

 

Tager man utilitas væk har man evt. et stykke kunst.

 

Tager man venustas væk, har man blot og bart byggeri

 

Let altankonstruktion i dialog med sorte betonelementer

 

I god arkitektur har arkitekten ikke blot overtaget et konventionelt program, men kritisk vurderet det og eventuelt nyfortolket opgaven.

 

Opgaven er ikke blot løst på det praktiske plan, men fortolket i hele sin kulturelle dybde og bredde.

 

Nyfortolkning af en opgave må nødvendigvis ske gennem en ordentlig dialog med bygherren og de mennesker der skal bruge bygningen.

 

 

Her kan man leje ekstra opbevaringsbokse

 

12 porte på rad

   

 

 

 
Administrationen blev sort

 

 

 

Vælg realistiske løsninger, der er afstemt i forhold til byggeriets økonomi

 

Sæt fokus på levetider og totaløkonomi

 

Vælg enkle og bygbare løsninger med byggeteknisk overskud

 

Få sammenhæng mellem projekt og drift helt fra byggeriets planlægning

 

(Byggeskadefonden)

 

Virksomhed ved skovbryn 1
 

 

 

Bygbare løsninger

 

Vælg enkle og gennemprøvede løsninger

 

Bygbare løsninger skal i al sin enkelthed kunne lade sig gøre

 

Komplicerede detaljer kræver særlig grundig projektering og operationelle arbejdsinstruktioner

 

Gennemtænk byggeprocessen og sørg for tolerancer mellem de enkelte entrepriser

 

(Byggeskadefonden)

 

   

Vordingborg Køkkenet
 
 

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

Energi og tæthed

 

Kravet om tætte huse kræver skærpet opmærksomhed på sammenhængen i byggeteknikken – specielt nødvendigheden af at opnå tilstrækkelig ventilation

 

Tænk driften ind fra starten, og vurder om løsningerne er robuste overfor efterfølgende brugeradfærd

 

(Byggeskadefonden)

 
 
Virksomhed ved skovbryn 2

 

 

 

Fugtforhold

 

Der skal projekteres med generel høj sikkerhed overfor enhver form for fugtindtrængning og fugtophobning – Vis Vand Væk

 

Overvej nøje disponering, byggemetode og materialevalg, hvis der bygges på fugtige arealer

 

Vær særlig opmærksom på fugtbeskyttelse, hvor der projekteres med organiske bygningsdele

 

Opstil realistiske tidsplaner med tid til tørring i byggeperioden

 

Opbevar materialerne tørt under byggeriet og dokumenter deres fugtindhold ved indbygning

 

Overvej totaloverdækning

 

Indret byggepladsen så traktose undgås

 

(Byggeskadefonden)

 

  

Byggerådgivning

 

 

 

Niveaufri adgang

 

Vælg løsning på niveaufri adgang, som holder murværk eller facadebeklædning fri af terræn

 

Den byggeteknisk bedste løsning er at lægge bygningen højt og skabe niveaufri adgang via en rampe til indgangspartiet

 

To andre brugbare løsninger er enten at vælge en sokkel, som er absolut vandtæt, eller etablere en drænrende langs facaden med niveaufri adgang via en rist over renden

 

(Byggeskadefonden)

 

 Bygherrerådgivning

 

 

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter