Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Arkitektrådgivning Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Siden viser et par ældre projekter fra dengang vi havde farveblyanter

 

Øvrige projekter

 

Hvad der er god arkitektur er ikke nødvendigvis det samme for bygherren som for arkitekten eller offentligheden.

 

For bygherren drejer det sig om at få mest muligt for pengene, og han vil almindeligvis lægge større vægt på funktion og holdbarhed end på den kunstneriske side.

 

For arkitekten er husets integritet, dvs. samspillet mellem konstruktion, funktion og udtryk, det vigtigste. Desuden varetager arkitekten nogle langsigtede kulturelle interesser som offentligheden ikke altid har øje for. Derved kommer arkitekten undertiden i konflikt med den offentlige mening.

 

For offentligheden, der først og fremmet møder huset udefra, er udseendet og samspillet med omgivelserne det vigtigste.

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

Kontorafsnit med lilla søjler

 

I god arkitektur svarer materialerne til husets idé og konstruktion, og de er tænkt i sammenhæng, dvs. de passer til hinanden.

 

Materialerne er vigtige, fordi de taler direkte til sanserne og er i høj grad med til at give huset karakter. 

 

Højtidelig bankhovedsæde er ændret til moderne café

 

Arkitekter uddannes til at forme vore omgivelser, så der er færrest mulige hindringer for livets udfoldelse.

 

Det er arkitektens opgave at afveje de forskellige hensyn og forene dem i en form med æstetisk kvalitet, eller med andre ord at opnå det optimale ud fra de givne forudsætninger.

 

Og lyset gør alt det døde levende. 

 

  

 
Enfamiliehuse
 
Erhvervsbyggeri
 
Byggerådgivning

 

Fredede ejendomme

 

  

 

 

 

 

 

Hovsaløsninger gør dit byggeri dyrere

 

Man kan aldrig gardere sig 100 %, når man bygger, og der vil altid være en vis risiko for, at der dukker ekstraregninger op, fx hvis håndværkerne støder på uforudsete problemer undervejs. Men derudover bestemmer du selv, hvor stor denne risiko skal være.

  

Sjusker du med planlægningen og detaljerne, maksimerer du også risikoen for økonomiske øretæver. Størst risiko løber du, hvis du:

 

 •Lader håndværkerne give tilbud på baggrund af løse skitser i stedet for rigtige arbejdstegninger.

  

•Sætter håndværkerne i gang med arbejdet før I har lavet en skriftelig aftale om pris og omfang.

 

 •Får nye ideer undervejs, eller ændrer på det, du først har aftalt med håndværkerne.

  

•Lader håndværkerne bygge efter dine egne spontane ideer.

 

(Danske Boligarkitekter)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så vigtigt er dagslys

 

•Forskning viser, at dagslyset har direkte indvirkning på de hormonstoffer, som styrer vores søvn- og døgnrytme. Det betyder, at dårligt belyste boliger kan påvirke kvaliteten af vores søvn.

  

•Dagslys har en stor indvirkning på vores humør, og bliver bl.a. brugt til behandling mod vinterdepression.

 

 •En rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) henviser til en udenlandsk undersøgelse, som dokumenterer sammenhængen mellem indeklimaet i skoler og elevernes præstation. En undersøgelse af omkring 9000 elever viste, at børnene i de klasselokaler, som havde mest dagslys, læste 26 procent hurtigere og regnede 20 procent hurtigere end børnene i de klasselokaler, som havde mindst dagslys.

  

•Lys om natten øger risikoen for brystkræft og muligvis andre former for kræft

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

 

Sårbare bygningsdele

 

De projekterende skal foretage en risikovurdering af de enkelte bygningsdele, hvorefter den konstruktive beskyttelse skal tilpasses denne vurdering

 

Sårbare og udsatte bygningsdele skal enten beskyttes konstruktivt eller der skal vælges robuste (dyrere) materialer

 

Sliddele skal nemt kunne udskiftes

 

(Byggeskadefonden)

Rottefælden i Svendborg som det kunne have været

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter