Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Byggerådgivning / bygningssagkyndige Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Udsigt fra Dahlgaards Tegnestue over Svendborg By og Det sydfynske Øhav

 

 

Byggerådgivning

 

 

0. Rådgiverens rolle

 

Dahlgaards Tegnestue er klientens uafhængige tillidsmand og

rådgiver, jf. ABR 89, pkt. 1.1, rådgiverens virke.

Rådgiverydelserne i forbindelse med byggeri og

planlægning omfatter både arkitektfaglige, landskabsarkitektfaglige

og ingeniørfaglige ydelser.

 

Dahlgaards Tegnestue er særligt uddannet til at varetage

arkitektur, teknik, tid og økonomi i planlægningsog

byggeopgaver og varetager samtidig de menneskelige,

de æstetiske og de funktionelle aspekter

i en helhedsløsning.

 

 Dahlgaards Tegnestues rolle kan udøves som

0.1 Bygherrerådgivning

0.2 Totalrådgivning

0.3 Delt rådgivning

0.4 Underrådgivning

 

 

0.1 BYGHERRERÅDGIVNING

 

Som bygherrerådgiver varetager Dahlgaards Tegnestue bygherrens

interesser såvel over for de projekterende

som over for de udførende.

 

Rådgivningen kan udføres fra idéoplæg, programmering

og/eller gennem hele planlægnings- og udførelsesperioden.

 

Der henvises til særlig ydelsesbeskrivelse herfor.

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

 

0.2 TOTALRÅDGIVNING

 

Ved at lade Dahlgaards Tegnestue være ansvarlig for hele

projektforløbet er det kun nødvendigt, at klienten

indgår én rådgivningsaftale.

 

Dahlgaards Tegnestue tilknytter nødvendige underrådgivere

og har ansvaret over for klienten for disses arbejder.

 

Totalrådgivning kan også udøves af en gruppe af

rådgivere.

 

Dahlgaards Tegnestue udpeger projekteringslederen, der

forestår kontakten til klienten.

 

 

0.3 DELT RÅDGIVNING

 

Hver rådgiver har en særskilt aftale med klienten.

Rådgiverne har pligt til at samarbejde, men er ikke

direkte kontraktligt forpligtet over for hinanden.

 

Klienten har ansvaret for styringen og koordineringen

af rådgiverne og samspillet mellem dem.

Klienten kan overdrage dette ansvar til en projekteringsleder,

se pkt. 2.

 

Klienten udpeger projekteringslederen i dialog

med rådgiverne. Projekteringslederen forestår

kontakten mellem klienten og rådgiverne.

 

 

0.4 UNDERRÅDGIVNING

 

Dahlgaards Tegnestue har, som underrådgiver, alene aftale

med 'sin' klient, der oftest er totalrådgiveren.

 

 Dahlgaards Tegnestue har kontakt til projekteringslederen

og bygherren via sin klient.

 

 

(kilde: Ydelsesbeskrivelser – Byggeri og planlægning, 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsbyggeri

 

 

 

 

God arkitektur er velfungerende, passer omgivelserne, udnytter den eksisterende viden og teknik, er tidssvarende, meningsfuld og forståelig

 

 

 

 

 

 

Institutioner
 

 

 

 

FIRMITAS    holdbarhed

UTILITAS      brugbarhed

VENUSTAS  skønhed

 

Tager man firmitas væk, har man ikke længere arkitektur, men scenografi.

 

Tager man utilitas væk har man evt. et stykke kunst.

 

Tager man venustas væk, har man blot og bart byggeri

 

 

 

Daginstitutioner

 

 

 

I god arkitektur svarer materialer til husets idé og konstruktion, og de er tænkt i sammenhæng, dvs. de passer til hinanden. Materialerne er vigtige, fordi de taler direkte til sanserne og er i høj grad med til at give huset karakter.

 

 

Folkeskoler

 

 

 

 
 
 
 
Øvrige offentlige opgaver

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter