Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Villa med forskudte planer Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Forskudte planer på en flad grund

 

Forskudte planer

 

I god arkitektur har arkitekten levet sig ind i stedet og dets karakter. Forholdet mellem hus og omgivelser er forståeligt og meningsfuldt (hvad enten det er tilpasning eller kontrast). Grundens muligheder og terrænets karakter er udnyttet, og der er taget hensyn til omgivende bebyggelse, til lys og skygge og eventuelt til eksisterende beplantning. 

 

      

Adgang til villaen fra lukket gårdrum

 

De forskudte planen giver god sammenhæng mellem etagerne

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

 

Arkitekter uddannes til at forme vore omgivelser, så der er færrest mulige hindringer for livets udfoldelse.

 

Det er arkitektens opgave at afveje de forskellige hensyn og forene dem i en form med æstetisk kvalitet, eller med andre ord at opnå det optimale ud fra de givne forudsætninger.

 

Og lyset gør alt det døde levende.

 

 

En god bolig er basis for et godt liv

 

På grund af de forskudte planer kom opholdsrummet op til udsigten

 

God arkitektur er velfungerende, passer omgivelserne, udnytter den eksisterende viden og teknik, er tidssvarende, meningsfuld og forståelig 

 

Det store ovenlysbånd giver masser af spil i dagslyset

 

 

 
Det hvide hus på bakken
 

 

 

Så vigtigt er dagslys

  

•Forskning viser, at dagslyset har direkte indvirkning på de hormonstoffer, som styrer vores søvn- og døgnrytme. Det betyder, at dårligt belyste boliger kan påvirke kvaliteten af vores søvn.

  

•Dagslys har en stor indvirkning på vores humør, og bliver bl.a. brugt til behandling mod vinterdepression.

  

•En rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) henviser til en udenlandsk undersøgelse, som dokumenterer sammenhængen mellem indeklimaet i skoler og elevernes præstation. En undersøgelse af omkring 9000 elever viste, at børnene i de klasselokaler, som havde mest dagslys, læste 26 procent hurtigere og regnede 20 procent hurtigere end børnene i de klasselokaler, som havde mindst dagslys.

  

•Lys om natten øger risikoen for brystkræft og muligvis andre former for kræft

  

(Danske Boligarkitekter)

 

Villaen tegnede sig selv
 

  

 

 

Ombygning af stuehus

 

 

 

 

 

 

 
Udsigten var på 1. sal

 

 

 

Funkisvilla ved park

 

 

 

Hvad sker der, hvis du ikke overholder reglerne?

  

Det er dit ansvar at bygge lovligt! Hvis du har bygget uden en byggetilladelse, kan du i værste tilfælde risikere, at byggeriet skal rives ned igen.

  

Er der fejl og mangler i dokumentationen af din byggesag, risikerer du, at du flere år senere kan få problemer med forsikringssager, ejendomsvurdering og hussalg.

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

Huset ved skovsøen

 

 

 

Funkis i gult murværk

 

 

Derfor har du brug for et grundigt projektmateriale

  

•Præcise tegninger giver præcise tilbud

 

Du nedsætter risikoen for ekstraregninger, når håndværkerne afgiver deres tilbud på baggrund af gennemarbejdede beskrivelser og tegninger.

 

 

•Du får lettere ved at vælge de bedste håndværkertilbud

 

Hvis du kun har løse skitser, kan det være svært at gennemskue prisforskellene mellem de enkelte tilbud.

 

 

•Du minimerer risikoen for byggesjusk

 

Når byggeriet er beskrevet i detaljer, undgår du, at håndværkerne gætter sig frem til løsninger, der kan skade dit hus.

 

 

•Det bliver nemt at færdigmelde byggeriet

 

I et grundigt projektmateriale indgår bl.a. varmetabsberegninger, som du alligevel skal bruge senere, når du skal færdigmelde byggeriet hos kommunen

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter