Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Arkitekthjælp til boligkøb Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Udsigt fra Dahlgaards Tegnestue over Svendborg By og Det sydfynske Øhav

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

Køb af bolig 

Arkitekthjælp til vurderng af boligens brugsværdi og tekniske tilstand.

 

I forbindelse med køb af bolig, vil det være en fordel at tale med en arkitekt. Arkitekten har uddannelse og træning i at vurdere en boligs tilstand, og se de muligheder der er for opfyldelse af en families ønsker og behov. Herunder at anskueliggøre hvilke muligheder der er for ændringer eller udvidelser.         

 

Dahlgaards Tegnestue tilbyder alle der tænker på køb af bolig et gratis og uforpligtende møde på tegnestuen. Til mødet medbringer køber salgsbrochurer på de ejendomme, der er i tankerne og redegør for familiens behov og ønsker. Mulighederne i de pågældende ejendomme drøftes og arkitekten fortæller om arkitektydelser og honorar. Som oftest resulterer mødet i, at man aftaler et tidspunkt for besigtigelser. 

 

De fleste købere vælger blot at ringe til arkitekten og aftale en fælles besigtigelse, af den bolig de har I tankerne. Oftest bliver mødet indkaldt for afklaring af konkrete spørgsmål, men ender næsten altid et helt andet sted fordi arkitekten ser nye muligheder. Arkitektens honorar for et indledende møde er kr. 1.250,- inkl. moms.

 

De første vurderinger foretager arkitekten ved dette indledende møde. Her aftaler bygherren også med arkitekten, om han skal undersøge yderligere. Hvis der skal udarbejdes et skitseforslag aftales et honorar. 

 

Et samlet skitseforslag kan bidrage til, at køberen føler sig helt sikker inden endelige underskrift på købsaftalen. Der vil mange gange kunne laves aftale med sælger om, at han betaler skitseforslaget, hvis handelen bliver til noget.

 

Arkitektens skitseforslag til ombygninger er et godt redskab for dels at kunne overskue om boligen kommer til at opfylde familiens behov, men også for at kunne overskue værdiforøgelsen ved et arkitektonisk løft.

 

Arkitekten udarbejder altid disse skitseforslag i rumlige tegninger, da mange kan have svært ved at overskue 2D tegninger.

 

Hvis man har en velbeliggende grund med et dårligt hus, kan man overveje at rive huset ned, og opføre en ny topisoleret villa der opfylder familiens behov og udnytter de muligheder grunden giver.

 

Ring trygt til os på 62 22 31 36 eller sendt en mail på post@dahlgaardstegnestue.dk

 

 

 

 

 

 

Typisk ombygning

 

 

 

 

Typisk skitseforslag

 

 

 

 

 

Honorar til arkitekt

 

 Rådgivningsfaser

 

Hvad laver arkitekten

 

 

 

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter