Danske boligarkitekter  
post@dahlgaardstegnestue.dk | +45 62 22 31 36 Dahlgaards tegnestue
    Arkitekttegnede tilbygninger Fyn Svendborg Odense Ringe Faaborg Middelfart Region Syd Syddanmark
 

Tilbygning med træbeklædning falder naturligt sammen med skoven 

 

  Projektet er præsenteret i boligmagasinet BEDRE HJEM november 2012 nr. 7 

Huset ved skovsøen

 

 

 

"Før"-billede

 

            

En god bolig er basis for et godt liv

 

Stor træterrasse mod i skoven med udsigt til skovsø

 

60-er villaen fremtræder nu indbydende og værdig

 

Store lyse sammenhængende opholdsrum i tæt kontakt med naturen

 

I god arkitektur er der arbejdet bevidst med rummet. Rummenes proportioner og forløb er æstetisk tilfredsstillende og understreger husets funktion og idé, og de rumlige kvaliteter understøttes af den måde, hvorpå lys, materialer og farver er anvendt. 

 

Inspirerende sted til de daglige gøremål

 

Udsigten fra den gamle del sker henover de nye opholdsrum. Det store nye ovenlys giver god mening her.

 

"Voksenafdelingen" ligger et par trin højere end de nye opholdsrum

 

I god arkitektur er bygningens funktion løst logisk og meningsfuldt i planen eller planerne. Funktionerne er disponeret på en frugtbar og udfordrende måde, der bidrager positivt til det liv der skal leves i huset 

 

Overalt er opholdsrummene i tæt dialog med naturen

 

Væg med brændeovn adskiller spisestue og det "bløde" opholdsrum

 

 

 

 

 

 

 
 
Bolig i jernbanestation
 
 
 

Nyt fiskerhus på Thurø

 

 

 

 

Sådan sparer arkitekten dig for bøvl

  

•Arkitekten opdager fejl i tide

 

Byggefejl når ikke at blive fatale, hvis de opdages i tide. For eksempel vil arkitekten som tilsynsfører tjekke, at badeværelsets vådrumssikring er lavet korrekt, inden de dyre, italienske marmorfliser bliver sat op. Så havner du ikke i en situation, hvor fliserne må brækkes op for at rette en dybereliggende fejl.

 

 

•Arkitekten sørger for, at du får, hvad du har bestilt

 

Med udgangspunkt i dit projektmateriale tjekker arkitekten, at du hele tiden får materialer i den kvalitet, du betaler for, og at det udførte arbejde er i orden.

 

 

•Arkitekten forhindrer unødige forsinkelser

 

Når der opstår tvivlsspørgsmål på byggepladsen, sikrer arkitekten, at der hurtigt kommer afklaring, så byggeriet kan fortsætte.

 

 

 •Færdigmelde byggeriet hos kommunen

 

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

 

 

Det hvide hus ved vandet

 
 

 

 

 

 

 

Funkisvilla ved park

 
 
Villaen tegnede sig selv
 

 

 

 

Arkitekter skaber

merværdi !!

 

(Danske Arkitektvirksomheder)

 

 

 

Så vigtigt er dagslys

  

•Forskning viser, at dagslyset har direkte indvirkning på de hormonstoffer, som styrer vores søvn- og døgnrytme. Det betyder, at dårligt belyste boliger kan påvirke kvaliteten af vores søvn.

  

•Dagslys har en stor indvirkning på vores humør, og bliver bl.a. brugt til behandling mod vinterdepression.

  

•En rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) henviser til en udenlandsk undersøgelse, som dokumenterer sammenhængen mellem indeklimaet i skoler og elevernes præstation. En undersøgelse af omkring 9000 elever viste, at børnene i de klasselokaler, som havde mest dagslys, læste 26 procent hurtigere og regnede 20 procent hurtigere end børnene i de klasselokaler, som havde mindst dagslys.

 

 •Lys om natten øger risikoen for brystkræft og muligvis andre former for kræft

 

 

(Danske Boligarkitekter)

 

 

 

Udsigten var på 1. sal

 

 

 

Hej Jørgen

Vi er rigtig glade for at bo i huset. Det er blevet ligeså godt som vi havde drømt om.

Lotte og jeg vil gerne byde dig og din hustru på en kop eftermiddagskaffe kl. 14.30 i weekenden d. 7. eller d. 8 juli, så I kan se det færdige resultat.

Vi håber I kan finde tid og lyst.  I givet fald kan du bare give en tilbagemelding om hvad der passer jer bedst.

 

(mail fra Kurt Nielsen)

 

 

Forskudte planer

 

 

 

 
 
Funkis i gult murværk

 

 

 

 Tilbygninger

 

 

 

 

Sårbare bygningsdele

 

De projekterende skal foretage en risikovurdering af de enkelte bygningsdele, hvorefter den konstruktive beskyttelse skal tilpasses denne vurdering

 

Sårbare og udsatte bygningsdele skal enten beskyttes konstruktivt eller der skal vælges robuste (dyrere) materialer

 

Sliddele skal nemt kunne udskiftes

 

 

(Byggeskadefonden)

 

 

 Ombygninger

 

 

 

Hovsaløsninger gør dit byggeri dyrere

 

 Man kan aldrig gardere sig 100 %, når man bygger, og der vil altid være en vis risiko for, at der dukker ekstraregninger op, fx hvis håndværkerne støder på uforudsete problemer undervejs. Men derudover bestemmer du selv, hvor stor denne risiko skal være.

  

Sjusker du med planlægningen og detaljerne, maksimerer du også risikoen for økonomiske øretæver. Størst risiko løber du, hvis du:

 

 •Lader håndværkerne give tilbud på baggrund af løse skitser i stedet for rigtige arbejdstegninger.

  

•Sætter håndværkerne i gang med arbejdet før I har lavet en skriftelig aftale om pris og omfang.

  

•Får nye ideer undervejs, eller ændrer på det, du først har aftalt med håndværkerne.

 

 •Lader håndværkerne bygge efter dine egne spontane ideer.

 

 

(Danske Boligarkitekter)

    medlemsskab: Akademisk Arkitektforening | Danske Arkitektvirksomheder | Danske Boligarkitekter